Personvern

Slik ivaretar vi dine personlige data

Dine rettigheter som bruker av Vignita

Vi i Vignita setter kravene til personvern svært høyt. Vi gir deg derfor denne informasjonen om rettigheter som du har når du har registrert deg i Vignita, og samtykket til bruken av dine personopplysninger. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Vignita AS via support@vignita.com.

1. Retten til innsyn

Du har rett til å få innsyn i alle personopplysninger som vi har om deg. Dette ser du lett ved å gå inn på din egen brukerprofil.

2. Retten til retting av feilaktige eller ufullstendige data

Du har rett til å få opplysninger korrigert dersom de er mangelfulle eller feilaktige. Dette kan du selv vedlikeholde ved å gå inn på innstillingene på din egen brukerprofil.

3. Retten til å bli glemt

Du har rett til å kreve sletting av egne personopplysninger. Dette kalles retten til å bli glemt. Dersom det ikke lenger er aktuelt for deg å være bruker av løsningen, kan du når som helst selv i løsningen slette deg som bruker, og med det også alle personopplysninger om deg.

4. Retten til å kreve begrensning

Dersom du ikke ønsker at opplysninger skal slettes, kan du likevel kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses, og eventuelt ikke benyttes videre til bestemte formål. Da må du kontakte oss via support@vignita.com og gi beskjed om hvilke begrensninger du ønsker foretatt.

5. Retten til dataportabilitet

Du kan kreve å ta med seg opplysningene dine til en annen virksomhet/løsning. Dette kalles dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig, kan du kreve å få overført opplysningene i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Ønsker du dette ta kontakt med support@vignita.com.

6. Retten til å motsette seg behandling

Du har rett til å reservere deg mot at personopplysningene dine behandles. Da kan du rett og slett slette deg som bruker, eventuelt la være å registrere deg som bruker i løsningen.

Informasjon om behandlingen
 • Behandlingsansvarlig virksomhet er Vignita AS, org.nr. 919357150, Skolealleen 2, 2166 Oppaker. Kontakt oss via support@vignita.com.
 • Formålet med behandlingen av personopplysninger er at du som bruker skal kunne finne kurs- og opplæringstjenester som passer for deg, kjøpe slike tjenester og gjennomføre disse.
 • Personopplysninger som behandles er:
 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktinfo som tlf, e post, sos.medier
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Stilling, arbeidsforhold
 • CV
 • For ytterligere info om personopplysninger og behandlingen, se vår Privacy Policy
 • Grunnlaget for behandlingen er ditt eget samtykke til registreringen. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, se dine rettigheter over.
 • Personopplysningene kan benyttes av tilbydere av aktuelle tjenester som du ønsker å benytte deg av, dvs de som leverer kurs- og opplæringstjenester som du ønsker å kjøpe.
 • Personopplysningene oppbevares inntil du selv sletter din egen profil.
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Fri annonsering

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang!

Trenger du litt personlig hjelp?

Din tid er verdifull. Book personlig support når det passer deg.

Welcome back!

It's a great day to learn something new!

Login to your account